Kinderen

Kinderen die overlijden

Afscheid nemen van je kind, hoe klein of groot ook, het is onvoorstelbaar.
Als ouder hoor je geen uitvaart voor je kind te regelen. En toch overkomt het je.

Je moet voor je gevoel onmogelijke beslissingen nemen wat betreft een uitvaart en je krijgt informatie over zaken waar je waarschijnlijk nog nooit over hebt nagedacht. Mijn woorden helpen niet bij al het verdriet en die onmacht, maar ik ben er wel voor u tijdens deze moeilijke dagen. 
Ik blijf op de achtergrond maar zal adviseren wanneer dat nodig is. Ik bied jullie de tijd om keuzes te maken en afscheid te nemen van je kind. Jullie zijn leidend in de wensen, vanuit mijn ervaring kan ik jullie ideeën aandragen en adviseren.

Kinderen die achterblijven

Er zijn bijna altijd kinderen betrokken bij het afscheid nemen van een dierbare. Zij blijven achter als zoon of dochter, als broer of zus, als kleinkind.

We kunnen niet veranderen dat kinderen afscheid moeten nemen, maar wel de manier waarop ze dat doen. Kinderen hebben andere emoties en gaan anders om met verdriet dan volwassenen dat doen.

Volgerlanden Uitvaartzorg besteedt heel bewust extra aandacht aan kinderen en hun emoties en beleving in aanloop naar de uitvaart en hun rol daarin. Bij Volgerlanden Uitvaartzorg krijgen kinderen betrokken bij een afscheid een "Tasje voor Tranen". Een tasje gevuld met boekjes en spulletjes die troost en houvast bieden aangepast op hun leeftijd en belevingswereld.

Kinderen en jongeren staan midden in het leven. Ze hebben veel vrienden op school of op de sportclub en ze zijn actief op verschillende social media. Ook dat kan een plaats krijgen in het afscheid.

Volgerlanden Uitvaartzorg beschikt over verschillende materialen waarmee kinderen spelenderwijs invulling kunnen geven aan hun verdriet, waarin er ruimte is voor hun emoties en vragen. Ook kan ik u helpen zoeken naar begeleiding van kinderen en jongeren op de langere termijn.

Jongeren die overlijden

Het kan zijn dat jij weet dat je binnenkort gaat overlijden. Je hebt misschien al nagedacht over je eigen afscheid. Of misschien vind je het prettig om degene die straks je uitvaart organiseert, alvast te ontmoeten. Wat voor afscheid past bij jou? Ik kan je helpen om jouw wensen vorm te geven.

 

 

  • Een bijzonder afscheid...